Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.
Gmina Kraków, Powiat m. Kraków
Dyrektor Marian Bednarek
Adres 31-953 Kraków, os. Urocze 13
Telefon (12) 644 19 44 Fax (12) 644 19 44
e-mail: zsb@chemobudowa.szkola.pl
Strona internetowa www.chemobudowa.szkola.pl
Informacje o szkole:
Przyjmowanie uczniów  do  szkoły odbywa  się na  podstawie złożonych dokumentów  i  regulaminu  rekrutacji. Ocenie podlegają przedmioty: język polski, matematyka, fizyka, chemia. Minimalna  ilość punktów  gwarantująca  przyjęcie do  technikum wynosi  38, do  szkoły zawodowej 20. Szkoła  dysponuje dobrze wyposażonymi  pracowniami  przedmiotowymi. Zapewniamy praktyki  zawodowe i  zajęcia  praktyczne. Uczniowie mają możliwość nieodpłatnego  korzystania  z  basenu, siłowni  szkolnej, dofinansowania  do  kursu  prawa  jazdy kat. B, realizację własnych pasji  w  licznych kołach zainteresowań.
Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych © 2015 Kuratorium Oświaty w Krakowie
Projekt i wykonanie: Marcin Hubert 2007-2010